All

Stěhování unikátních varhan

Podíleli jsme se na velmi náročném a velkou ohleduplnost vyžadujícím stěhování varhan do kostela "U Ježíška".

Jde o nejstarší nástroj v Plzni a okolí, pocházejí zhruba z roku 1680-1690. „Jsou dokonce starší, než je samotný kostelík," řekl plzeňský architekt Jan Soukup, pod jehož vedením se kostelík od roku 2001 rekonstruoval.

Stěhování pianina

Stěhování pianina do historického domu. Až na místě se přišlo na to, že vnitřní dispozice schodiště nedovolují pianino transportovat.

Proto jsme ještě týž den sehnali vysokozdvižnou plošinu a pianino k velkému potešení majitele přestěhovali.

Celá akce tak trvala cca 3 hodiny.